Generelle salgsbetingelser


GENERELLE BETINGELSER og JURIDISK INFORMATION

Disse generelle salgsbetingelser (herefter benævnt ”Generelle Betingelser”) og juridisk information (herefter benævnt ”Juridisk Information”) gælder for alle transaktioner mellem virksomheden TYREDATING, som udgiver hjemmesiden www.daekshop-popgom.dk, og danske forbrugere, hvis bopæl og leveringsadresse er i Danmark (herefter benævnt ”Kunden” eller ”Kunder” alt efter sammenhængen).

Kunden opfordres til at læse de Generelle Betingelser og den Juridiske Information, før Kunden bruger hjemmesiden og afgiver en bestilling.

 

1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED AF DE GENERELLE BETINGELSER OG DEN JURIDISKE INFORMATION

1.1. Kunden bekræfter at have læst disse Generelle Betingelser samt den Juridiske information, før Kunden afgiver en bestilling.

1.2. Ved at afgive en bestilling accepterer Kunden helt og uden forbehold de Generelle Betingelser og den Juridiske Information.

1.3 Salget betragtes som indgået på den dato, hvor sælgeren bekræfter og accepterer bestillingen. Dette sker ved en Bekræftelse af Bestilling og Levering. Bemærk, at den automatisk udsendte bekræftelse på modtagelse af Kundens bestilling ikke udgør en accept fra sælgerens side.

 

2. ANSVAR

2.1. Oplysninger og illustrationer vedrørende produkterne vist på hjemmesiden har ingen kontraktmæssig værdi. Tekniske oplysninger (specielt om præstationer), som er oplyst i produktinformationerne på hjemmesiden, er udelukkende til information og kommer fra forskellige kilder (fabrikantens kataloger, avisartikler, mærkater på produkterne ...) og kan derfor ikke ligge til grund for en sammenligning af produkter.

2.2. Kunden anbefales at overholde krav og anbefalinger vedrørende sikkerhed og pålidelighed for brug af produkterne (køretøj, lufttryk osv.), og i tilfælde af levering på kundens adresse også krav til montering og opbevaring af produkterne. TYREDATING er på ingen måde ansvarlig for forkert montering af produkter udført af Kunden eller for brug og opbevaring af dem under usædvanlige forhold såvel som brugs- eller opbevaringsforhold under hvilke, produkterne ikke berettiget kan forventes at skulle fungere.

2.3 Såfremt Kunden har oplyst forkerte kundeoplysninger, herunder adresseoplysninger, eller e-mail-adresse, kan TYREDATING ikke holdes ansvarlig for udebleven Bekræftelse af Bestilling og Levering.

 

3. PRODUKTER

3.1. Produkter tilbydes med forbehold for tilgængelighed. Lageroplysninger gives kun til information. Hvis der er fejl eller lignende ved de udbudte produkter, kontakter TYREDATING Kunden pr. telefon eller e-mail på den adresse, som er opgivet af Kunden, så hurtigt som muligt for at foreslå et alternativ.

For produkter, der bestilles hos fabrikanten, giver TYREDATING Kunden besked, hvis leveringstiden overstiger fem (5) dage, og TYREDATING forbeholder sig uden at være erstatningsansvarlig retten til at udvide denne frist til otte (8) dage. Derudover kan Kunden udøve sin ret til at fortryde købet i henhold til Paragraf 10.

3.2. Det påhviler Kunden at sikre, at de valgte produkter er forenelige med vedkommendes køretøj. TYREDATING bærer intet ansvar for dette og returforsendelse af ikke-forenelige produkter sker for Kundens regning. For at gøre det nemmere at returnere produkter til den bedst mulige pris vil TYREDATING anbefale en transportør.

 

4. BESTILLING

4.1. Kunden afgiver bestilling på TYREDATINGS hjemmeside. Efter indtastning af oplysninger om produkterne får Kunden et resumé af bestillingen, så vedkommende kan kontrollere mærke, model, dimensioner, leveringsadresse og dato og tidspunkt for aftale om montering af produktet, hvis Kunden har valgt montering hos et autoriseret monteringscenter, som er partner med TYREDATING.

4.2. TYREDATING fremsender inden for ca 24 timer efter registreringen af bestillingen en Bekræftelse af Bestilling og Levering pr. e-mail til den e-mail-adresse, Kunden har oplyst.

4.3. Såfremt Kunder ændrer en bestilling, som skal leveres eller allerede er blevet leveret, sker returforsendelse af produkterne for Kundens regning.

4.4. For at garantere sikkerheden i forbindelse med transaktioner og forebygge svig inden for e-handel foretager TYREDATING tilfældige sikkerhedstjek på bestillinger. Såfremt din bestilling bliver sikkerhedstjekket, beder vi dig venligst pr. e-mail fremsende dokumenter såsom en kopi af forsiden af dit kreditkort (delvist maskeret) og personlig identifikation. Formålet er at bekræfte din identitet.

Såfremt dokumentation udebliver, eller hvis de indsendte dokumenter ikke kan bekræfte rigtigheden af Kundens identitet, rigtigheden af bopælen eller bekræfte betalingsevne, forbeholder TYREDATING sig retten til at annullere bestillingen.

Af blandt andet sikkerhedsmæssige årsager accepterer TYREDATING ikke bestillinger, hvis leveringsadressen er en postboks.

4.5. TYREDATING forbeholder sig retten til ikke at handle med Kunden, hvis der i forbindelse med tidligere leveringer har været en tvist, eller hvis TYREDATING kan dokumentere, at Kunden har misligholdt disse betingelser eller er involveret i bedrageri eller har nægtet at give TYREDATING de nødvendige og relevante oplysninger for at sikre betaling og levering af produkterne, eller af enhver anden berettiget grund.

4.6. Som en del af sit partnerskab med andre hjemmesider skal bestillinger foretaget på www.daekshop-popgom.dk anses for at være TYREDATING bestillinger og er TYREDATINGS ansvar.

 

5. PRISER OG BETALING

5.1. De priser, som er oplyst på hjemmesiden, er i DKK og inklusive gældende moms i Danmark.

Den pris, der gælder for et produkt, er den pris, som angives på det tidspunkt, hvor Kunden afgiver bestilling, dog med forbehold for produkternes tilgængelighed på dette tidspunkt.

TYREDATING forbeholder sig retten til at justere priserne når som helst uden noget andet varsel end at foretage ændringerne på hjemmesiden. Disse prisændringer vil alene berøre bestillinger, som TYREDATING har bekræftet efter ændringerne, dog med forbehold for de bestilte produkters tilgængelighed, jf. ovenfor.

5.2. Prisen omfatter:

 • det eller de produkter, Kunden har bestilt
 • moms
 • emballageomkostninger
 • transportomkostninger til Kundens adresse eller det monteringscenter, Kunden har valgt
 • monteringsudgifter, hvis Kunden har valgt dette
 • miljøgebyr til bortskaffelse af brugte dæk

Den totale købspris for leverancen opgives i resuméet af bestillingen.

5.3. Afhængig af hvilken løsning, Kunden har valgt ved bestillingen, skal betaling ske

enten pr bankoverførsel (se pkt. 5.5) eller med betalingskort online via en sikker server, der er åben 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

 

Betaling sker via en sikker server hos TYREDATINGS partner Klarna, som gennemfører sikre betalinger. Dette betyder, at der ikke sendes nogen bankoplysninger om Kunden via www.daekshop-popgom.dk.

5.4. TYREDATING informerer straks Kunden via den e-mail-adresse, som Kunden har opgivet, om eventuelle problemer ved betalingen (udebleven betaling, forkert kortnummer osv.) og forbeholder sig retten til at hæve købet i tilfælde af sådanne problemer.

5.5. Det er muligt at betale pr. bankoverførsel ved bestillinger pr. telefon til vores kundeservice på 70 230 250 mandag til fredag mellem 9 og 18 ved at oplyse bankkortnummer. I så fald behandles bestillingen efter modtagelse af betalingen.

 

5.6. Prisgaranti: "TYREDATING refunderer differencen"

Hvis du finder samme produkt billigere andre steder, refunderer TYREDATING differencen under følgende forudsætninger:

 • Anmodningen om betaling skal sendes pr. e-mail til Refunderingafforskellen@daekshop-popgom.dk inden for 72 timer efter din bestilling af afgivet på på www. daekshop-popgom.dk.
 • Konkurrentens pris skal være salgsprisen uden særlige rabatter, tilbud, kampagner, kampagnekoder eller anden specialpris (rabatkode, gavecheck osv.) og uden leveringsomkostninger.
 • Konkurrentens pris skal tilbydes gennem en hjemmeside med onlinesalg, som er registreret i Danmark og som leverer i hele Danmark.
 • Produktet skal være det samme: nyt produkt, samme mærke, samme dimension, indeks og mønster. Fabrikationsåret skal være det samme eller nyere.
 • Prisforskellen skal være mindst 30 DKK pr. produkt, eksklusive levering.
 • Kunden skal oplyse TYREDATING om adressen på hjemmesiden og produktets url.
 • Kunden skal forsyne TYREDATING med enten en kopi af sin Bekræftelse af Bestilling og Levering eller sit ordrenummer.
 • Prisgarantien gælder maksimalt en gang pr. person

Undtagelser:

Prisgarantien gælder ikke følgende:

 • Produkter til nedsat pris;
 • Produkter solgt af privatpersoner eller erhvervsdrivende på auktionshjemmesider eller gennem rubrikannoncer;
 • Bestillinger betalt ved afbetaling;
 • Hjemmesider som sammenligner priser.

Betingelser for at benytte prisgarantien "TYREDATING refunderer differencen" i forhold til bestillinger foretaget på www.daekshop-popgom.dk:

Hvis du efter at have afgivet en bestilling på www.daekshop-popgom.dk bemærker, at en dansk hjemmeside tilbyder samme produkt til en lavere pris (med forbehold for ovenstående begrænsninger), kan du kræve at få differencen refunderet ved at sende en e-mail til: Refunderingafforskellen@daekshop-popgom.dk inden for 72 timer fra det tidspunkt, hvor du afgav bestillingen på daekshop-popgom.dk.

For at kræve differencen udbetalt skal du vedhæfte en kopi af Bekræftelse af Bestilling og Levering eller oplyse dit bestillingsnummer og sende os adressen på den hjemmeside, hvor du har fundet produktet til en lavere pris, samt URL’en til den side, som viser produktet.

Efter kontrol og inden for maksimalt 7 dage vil TYREDATING refundere differencen. Kunden kan ikke kræve erstatning, hvis betalingen sker senere end 7 dage efter.

Hvis Kunden tilbagebetales ved rekreditering, afhænger tidspunktet for tilbagebetaling af Kundens kreditkort: hvis kortet er et betalingskort med umiddelbar debitering, krediteres kontoen inden for 3-8 dage afhængig af banken; hvis kortet er et betalingskort, krediteres beløbet ved månedens slutning og vil kunne ses på debiteringskontoen. Hvis tilbagebetalingen tager længere tid, bør Kunden kontakte sin bank.

 

6. LEVERING

6.1. TYREDATING tilstræber at have en leveringstid på 5 dage, som angivet på hjemmesiden. Såfremt levering ikke kan lade sig gøre inden for 5 dage, vil der ske levering snarest muligt, dog senest 30 dage fra den dag, hvor kunden afgiver en bestilling.

TYREDATING leverer produkter i Danmark,

Undtagen i tilfælde af force majeure kan kunden hæve købet, såfremt forsinkelse af leveringen kræver, at dato og tid for montering i monteringscentret skal ændres. Omkostninger i forbindelse med returnering af produkterne afholdes i så fald af TYREDATING.

 

6.2. Levering og returnering af produkter sker med en transportudbyder valgt af TYREDATING eller af dennes leverandører.

Afhængig af Kundens valg leveres produkterne til Kundens leveringsadresse eller i monteringscentret, som er partner med TYREDATING, og som er valgt af Kunden på hjemmesiden.

Hvis Kunden har valgt levering til egen leveringsadresse, vil transportøren efterlade et visitkort, hvis Kunden ikke er hjemme for at tage imod produkterne. Kunden skal derefter kontakte transportøren for at aftale levering af produkterne. Såfremt Kunden har problemer med transportøren eller ikke kan få fat i transportøren, skal Kunden kontakte TYREDATING pr. telefon eller e-mail. Såfremt produkterne ikke kan leveres til Kunden inden for 10 dage efter afsendelsen, vil produkterne automatisk blive returneret til TYREDATING. på Kundens regning. Omkostningerne pr. produkt i forbindelse med returneringen, i Danmark DKK 195, vil blive fratrukket tilbagebetalingen af bestillingen.

Af blandt andet sikkerhedsmæssige årsager accepterer TYREDATING ikke bestillinger, hvis leveringsadresse er en postboks.

Hvis Kunden har valgt levering af de bestilte produkter til et monteringscenter, informerer TYREDATING monteringscentret om dato og tidspunkt valgt af Kunden. Såfremt monteringscentret ikke kan tage imod Kunden på det valgte tidspunkt, vil TYREDATING informere Kunden og gøre sit yderste for at tilbyde Kunden andre datoer og tidspunkter til montering af produkterne i monteringscentret valgt af Kunden eller i et nærliggende center. Hvis det ikke er muligt at tilbyde en tid, som passer Kunden, har Kunden ret til at hæve købet, og TYREDATING afholder omkostningerne ved returnering af produkterne.

6.3. Kunden skal informere TYREDATING pr. telefon, brev eller e-mail om manglende produkter inden rimelig tid efter levering. Afhængig af det bestilte antal dæk og størrelsen på dem kan Kunden modtage en eller flere pakker. Det er Kundens ansvar at kontrollere, at leveringen svarer til den samlede ordre.

Ved en levering bestående af flere pakker kan det ske, at pakkerne ikke leveres samtidig, men inden for en tidsfrist på 24 timer. I så fald bør kunden på den første pakkes følgeseddel angive, at "en pakke modtaget ud af i alt X".

I tilfælde af, at pakken ikke er i overensstemmelse med bestillingen (manglende produkter, beskadiget produkt, forkert varenummer), skal Kunden afvise leveringen af pakken fra transportøren. Hvis kunden accepterer modtagelse af pakken, bør han/hun tage forbehold på følgesedlen.

Kunden bør også inden rimelig tid underrette kundeservice om forbeholdet på www.daekshop-popgom.dk.Hvis Kunden ikke er på leveringsadressen for at modtage leveringen, vil transportøren efterlade et visitkort i postkassen. Instruktionerne på dette visitkort forklarer Kunden, hvordan en ny tid til levering af produkterne aftales.

6.4. Uanset om produkterne leveres til Kundens leveringsadresse eller til et monteringscenter, er det Kundens ansvar at kontrollere produkterne før montering for at sikre, at de fuldt ud stemmer overens med bestillingen.

Såfremt produkterne ikke er i overensstemmelse med bestillingen eller er beskadigede, forpligter TYREDATING sig derefter til at reagere straks i overensstemmelse hermed og for egen regning. Når produkterne er blevet monteret af Kunden og dermed er i væsentligt ringere stand, eller af monteringscentret, vil de ikke kunne returneres til eller blive refunderet af TYREDATING.

6.5. I tilfælde af levering af produkterne til Kundens leveringsadresse, men hvor levering ikke har fundet sted inden for 5 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor Bekræftelsen af Bestilling og Levering blev modtaget, dog jf. punkt 6.1,skal Kunden underrette TYREDATING pr. telefon eller e-mail. TYREDATING undersøger derefter sagen sammen med transportøren. Denne undersøgelse kan tage op til 5 arbejdsdage. Hvis produkterne bliver fundet i løbet af denne periode, vil det staks blive sendt til Kundens leveringsadresse.

Hvis produkterne ikke kan findes efter 5 arbejdsdage, vil TYREDATING for egen regning foretage en ny levering af de produkter, som oprindeligt blev bestilt af Kunden.

7. FORCE MAJEURE

Kunden har ret til at hæve købet helt eller delvist på grund af en forsinkelse af levering af produkter, som skyldes force majeure, herunder brand, naturkatastrofer, strejker, begrænset eller midlertidig arbejdsnedlæggelse, problemer med underleverandører, ulykker etc.

Derudover bærer TYREDATING ikke noget ansvar for forsinkelse forårsaget af force majeure, og en sådan forsinkelse kan ikke give anledning til betaling af en skadeserstatning eller anden kompensation fra TYREDATING. Leveringstiderne vil blive forlænget efter behov. TYREDATING informerer Kunden i tilfælde af forsinkelse på grund af force majeure.

8. MONTERING I ET MONTERINGSCENTER

TYREDATING gør sit yderste for at tilbyde Kunden en aftale i monteringscentret inden for fem arbejdsdage fra bestillingsdatoen.

9. RISIKOENS OVERGANG

9.1 Kunden overtager risikoen, herunder for tab, tyveri eller beskadigelse, for produkter ved modtagelsen på leveringsadressen eller i monteringscentret.

10. RETURRET

10.1. I overensstemmelse med Lov om visse Forbrugeraftaler har en Kunde en frist på 14 dage fra tidspunktet for levering til leveringsadressen til at fortryde købet uanset årsag og for egen regning returnere de bestilte produkter. Følgesedlen dateret af kunden definerer fristens starttidspunkt.

Såfremt kunden også har bestilt montering i monteringscenter, løber de 14 dages fortrydelsesfrist først fra det tidspunkt, hvor Bekræftelse af Bestilling og Levering er modtaget. Fortrydelsesfristen afbrydes, når tjenesten (montering af dæk) påbegyndes med kundens samtykke.

Fortrydelsesfristen skal udøves pr. brev, telefon eller e-mail, og produkterne skal returneres i væsentlig samme stand og mængde til den adresse, som er angivet på den returseddel, som Kunden får stillet til rådighed.

For at at gøre det nemmere at returnere produkter til den bedst mulige pris vil TYREDATING anbefale en transportør. Returneringsomkostningerne betales af Kunden. Returneringsgebyret er på 195 DDK pr. dæk. TYREDATING modtager ikke pakker med porto ej betalt (ufranko). Efter modtagelse og kontrol af produkterne refunderer TYREDATING Kunden snarest muligt og senest 30 dage fra den dato, hvor Kunden udøvede sin fortrydelsesret, det beløb, som Kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringsomkostninger. Kundens egne omkostninger i forbindelse med returneringen refunderes ikke.

10.2. Afholdelse af omkostningerne ved returnering af produkter er Kundens ansvar, medmindre returnering skyldes beskadigelse eller manglende overensstemmelse bekræftet af TYREDATING. I så fald til TYREDATING ombytte eller refundere de defekte eller ikke overensstemmende produkter.

10.3. Det meddeles hermed, at når et produkt er blevet monteret og derfor er i væsentligt ringere stand, kan det ikke returneres til eller refunderes af TYREDATING.

 

11. GARANTI

11.1. De produkter, som markedsføres af TYREDATING på hjemmesiden, er underlagt den pågældende fabrikants garanti.

11.2. Kunden skal informere TYREDATING om eventuelle defekte produkter pr. e-mail eller brev.

TYREDATING påtager sig at videresende reklamation til fabrikanten.

Ved defekte produkter bærer TYREDATING omkostningerne ved transport og returnering.

11.3. Oplysninger stillet til rådighed af TYREDATING efter anmodning fra kunden er udelukkende vejledende. Kunden har alene ansvaret for at afgøre, om produkter købt på TYREDATINGS hjemmeside er forenelige eller egnede.

 

12. GARANTI – UNDTAGELSER

12.1. Garantien dækker ikke defekter, som opstår på grund af brug eller montering af produkterne, som ikke er i overensstemmelse med TYREDATINGS og/eller fabrikantens instruktioner.

12.2. Garantien gælder ikke reparationer eller udskiftning som følge af normal slitage, defekter eller skader på grund af forsømmelighed, manglende vedligeholdelse og kontrol, forkert opbevaring, forkert montering, manglende overholdelse af råd om vedligeholdelse.

 

 

13. MEDDELELSER

Alle meddelelser skal sendes af Kunden til TYREDATING enten pr. anbefalet brev med modtagerbevis til følgende adresse: Tyredating c/o Deinternational Denmark Aps  Kongens Nytorv 26,3 DK-1050 Kobenhavn K eller pr. e-mail til følgende adresse: info@daekshop-popgom.dk.

 

14. ADGANG TIL DE GENERELLE BETINGELSER

De opdaterede Generelle Betingelser er altid tilgængelige for Kunden på hjemmesiden. Klik på linket "Generelle salgsbetingelser". Kunden kan også få tilsende en trykt udgave af de Generelle Betingelser ved at skrive til TYREDATING c/o Deinternational Denmark Aps  Kongens Nytorv 26,3 DK-1050 Kobenhavn K.

TYREDATING FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL NÅR SOM HELST OG UDEN VARSEL AT ÆNDRE DISSE GENERELLE BETINGELSER. DE ÆNDREDE GENERELLE BETINGELSER ER GÆLDENDE FRA DET TIDSPUNKT, HVOR DE FØRST GØRES TILGÆNGELIGE FOR KUNDER UANSET KOMMUNIKATIONSMIDDEL. KUNDEN ACCEPTERER DE GENERELLE BETINGELSER, SOM ER GÆLDENDE PÅ BESTILLINGSTIDSPUNKTET.

 

15. GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING

15.1. Ethvert køb af TYREDATINGS produkter og tvister i den forbindelse er underlagt dansk ret i det omfang, Kunden efter gældende lovgivning juridisk kan indgå i sådan aftale om lovvalg dog med undtagelse af dansk rets regler om internationalt lovvalg.

15.2. I det omfang Kunden efter gældende lovgivning kan indgå aftale om værneting, skal sagen anlægges ved Københavns Byret.

 

De Generelle Betingelser er gældende fra 01. 09. 2012 for året 2012 og indtil videre, og alle ændringer til de Generelle Betingelser offentliggøres på denne hjemmeside og er gældende fra det tidspunkt, de offentliggøres.

 

JURIDISK INFORMATION

 

Læs venligst omhyggeligt følgende instruktionerne, før du bruger hjemmesiden og afgiver en bestilling.

Denne hjemmeside udgives af virksomheden:

TYREDATING SAS
Aktieselskab med en egenkapital på 8.100.000 euro
Hovedkontoret ligger i LYON (69004) - 31 Rue de Cuire, Frankrig
Registreret i det franske selskabsregister med nr. 503 812 208 RCS Lyon

Kundeservice
For at få information eller rådgivning:
70 230 250

E-mail: info@daekshop-popgom.dk

1. FORMÅL

Denne manual har til formål at definere på hvilken måde, TYREDATING stiller sin hjemmeside www.daekshop-popgom.dk til rådighed for besøgende, og under hvilke betingelser, besøgende har adgang til og bruger hjemmesiden.

Besøg på hjemmesiden www.daekshop-popgom.dk er underkastet denne juridiske information, som TYREDATING forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere når som helst.

Adgang til og brug af hjemmesiden www.daekshop-popgom.dk forudsætter, at besøgende efterlever denne juridiske information. Hvis du ikke kan efterleve paragrafferne nedenfor, anbefales det, at du ikke bruger hjemmesiden.

 

2. ADGANG TIL HJEMMESIDEN

TYREDATING bestræber sig på at holde hjemmesiden tilgængelig uden at være forpligtet til, at det lykkes. Det meddeles hermed, at adgang til hjemmesiden kan blive afbrudt af vedligeholdelsesmæssige årsager, opdatering eller af andre årsager, navnlig tekniske. TYREDATING er på inden måde ansvarlig for disse afbrydelser eller de konsekvenser, de måtte have for den besøgende.

 

3. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

 

Du kan besøge www.daekshop-popgom.dk uden at skulle afsløre din identitet eller andre personlige oplysninger. De oplysninger angående din identitet, som du kan komme til at kommunikere til os, har du ret til at få kendskab til og rette i overensstemmelse med den franske Lov om behandling af personoplysninger. Indsamling af disse oplysninger er nødvendig for at kunne besvare dine forespørgsler, lave aftaler og om nødvendigt sende et elektronisk nyhedsbrev.

Bemærk venligst, at for at kunne tilbyde produkter og serviceydelser, som konstant tilpasses, så de opfylder dine behov, vil visse ikke-personlige oplysninger vedrørende din aktivitet på hjemmesiden blive indsamlet af cookies. Cookies er små filer, som kan lagre din brugerprofil og således identificere dig, hver gang du tilslutter dig. Vi råder dig til at acceptere disse cookies for at sikre problemfri navigering og adgang til visse funktioner på hjemmesiden.

Hvis du accepterer disse cookies, godkender du installation og brug af cookies på din computer.

Vi skal oplyse dig om, at du kan modsætte dig registrering af "cookies" ved at konfigurere din browser.

Disse oplysninger er beregnet til TYREDATING og kan også blive brugt i forbindelse med markedsføringsaktiviteter eller som udgangspunkt for undersøgelser og analyser.

Alle besøgende på hjemmesiden kan anmode om at få uddrag vedrørende deres personoplysninger og forlange, at de bliver rettet eller slettet. Alle besøgende kan omkostningsfrit modsætte sig, at deres personoplysninger indsamles og behandles af TYREDATING. For at udøve denne ret skal den besøgende skrive til TYREDATING på følgende adresse: Tyredating c/o Deinternational Denmark Aps  Kongens Nytorv 26,3 DK-1050 Kobenhavn K[so1] .

4. HÅNDTERING AF PASSWORD

TYREDATING tilbyder forskellige områder på hjemmesiden, hvor Kunden har adgang til privilegerede tjenester. For at få adgang til disse sider og tjenester skal Kunden indtaste et password.

Dette password er personlig og skal holdes fortroligt.

Kunden er ansvarlig for enhver brug af passwordet, og TYREDATING kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader forårsaget af brugen af disse områder og/eller af passwordet.

Kunden bør underrette TYREDATING om eventuel uautoriseret brug af dit password og logge ud efter hvert besøg.

 

5. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Indholdet på hjemmesiden www.daekshop-popgom.dk (navnlig data, oplysninger, illustrationer, logotyper, varemærker osv.) er beskyttet af ophavsretten og andre immaterielle rettigheder og er udelukkende de respektive udgiveres ejendom.

Enhver kopiering, reproduktion, præsentation, brug, tilpasning, justering, ændring, oversættelse eller spredning af indholdet af TYREDATINGS hjemmeside er forbudt.

 

6. BRUG AF DOKUMENTER

Materiale fra www.daekshop-popgom.dk må ikke kopieres, reproduceres, offentliggøres, oploades, overføres eller distribueres i nogen som helst form, undtagen i tilfælde af enkelte kopier til personlige og ikke-kommercielle formål. I så fald skal eventuelle meddelelser om ejendomsret respekteres.

Justering og ændring af disse dokumenter eller brug af dem til andre formål er en krænkelse af TYREDATINGS eller tredjemands immaterielle rettigheder.

 

7. E-MAIL

For at kommunikere med TYREDATING pr. e-mail kan besøgende udfylde de elektroniske formularer, som findes på hjemmesiden www.daekshop-popgom.dk, eller kontakte TYREDATING via følgende e-mail-adresse: info@daekshop-popgom.dk.

 

8. ANSVARSBEGRÆNSNING

Dokumenter og oplysninger på www.daekshop-popgom.dk stilles til rådighed som de er og forefindes uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti. TYREDATING forbeholder sig retten til når som helst og uden varsel at ændre og rette indholdet på hjemmesiden. Disse oplysninger er gældende gennem hele bestillingsprocessen.

TYREDATING kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af angreb på Kundens computerudstyr som følge af spredning af en virus eller andet. Det er Kundens ansvar at sørge for at tage passende forholdsregler for at beskytte data og/eller software mod virusangreb.

TYREDATING, dennes ansatte, leverandører eller partnere, som er nævnt på hjemmesiden, kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige gennem kontraktmæssigt erstatningsansvar, strafferetligt ansvar eller andre foranstaltninger vedrørende indirekte eller direkte skader, hændelser eller meddelagtighed af nogen art eller for nogen form for ulovligheder, navnlig af økonomisk eller kommerciel art, som skyldes brugen af TYREDATINGS hjemmeside eller oplysninger på siden.

Hjemmesiden www.daekshop-popgom.dk kan indeholde links og dybe links til TYREDATING eller tredjemands hjemmesider. TYREDATING har ingen kontrol over disse hjemmesider og kan derfor ikke holdes ansvarlig for sidernes tilgængelighed eller indhold, reklame, materialer, produkter og/eller tjenester på eller med udgangspunkt fra disse hjemmesider. TYREDATING kan derfor på ingen måde holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, som måtte opstå i forbindelse med Kundens adgang til eller brug af partneres hjemmesider, eller på grund af, at hjemmesiden ikke er i overensstemmelse med eventuel lovgivning. TYREDATING fralægger sig ethvert ansvar for oplysninger, materiale og software, som der er link til fra hjemmesiden www.daekshop-popgom.dk.